Informatie aanvragen

Wilt u informatie over de opslag van gasflessen of over een specifieke situatie, stuur ons dan een email. Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

Vanuit onze praktijkervaring met gasflessen en de richtlijnen die hiervoor gelden beantwoorden wij uw vragen graag. Wij kunnen echter geen bindend advies geven omdat wij hiertoe niet zijn bevoegd en er mogelijk omstandigheden meespelen die wij niet kunnen overzien. Locatie, omgevingsfactoren en risico met betrekking tot het soort en de hoeveelheid gasflessen is leidend voor een correcte gasflesopslagvoorziening. De bevoegdheid tot een bindend advies ligt bij de wetgever, de omgevingsdienst, de gemeente of een landelijk erkende en onafhankelijke veiligheidsadviseur.

Gasflesopslag.nl kan u in contact brengen met een erkende veiligheidsadviseur. Deze kan u onder meer informeren over de regelgeving voor opslag en transport van gassen, de aanvraag van een milieuvergunning en opleiding van werknemers. Het eerste telefoongesprek met een erkende veiligheidsadviseur is altijd kosteloos.

mail uw vraag

Gasflesopslag.nl richt zich enkel tot de opslag van gasflessen voor de zakelijke markt. Vragen over particuliere situaties of over andere gevaarlijke stoffen dan gasflessen vallen daarom buiten ons werkgebied.