Disclaimer

Aansprakelijkheid

Buiten de verkoop van producten wordt er op deze website ook informatie aangeboden. Aangezien deze informatie onderhevig is aan veranderende wet- en regelgeving kunnen er onvolkomenheden in de actualiteit en correctheid van de informatie optreden. Gasflesopslag.nl probeert in zo’n geval de informatie zo spoedig mogelijk te corrigeren. Gasflesopslag.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Websites derden

Websites van derden, waarnaar op deze website wordt verwezen, worden niet door Gasflesopslag.nl gemaakt en/of onderhouden. Gasflesopslag.nl aanvaardt derhalve ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Persoonsgegevens

Aan Gasflesopslag.nl verstrekte bedrijfs- en/of persoonsgegevens worden enkel door Gasflesopslag.nl gebruikt en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Eigendomsrecht

De website www.gasflesopslag.nl is eigendom van Gasflesopslag.nl. De inhoud ervan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan om deze website of delen ervan te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Gasflesopslag.nl.

Prijswijzigingen

Gasflesopslag houdt zich het recht voor om informatie, producten en/of prijzen met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder enige kennisgeving vooraf.